Кузнецовська філія Європейского Університету

Кузнецовська філія Європейского Університету

1

    Кузнецовська філія Європейського університету була засновано 20 листопада 1998 року. Очолює філію Костецький Михайло Романович.

   Продовжуючи традиції закладені засновниками Європейського Університету в місті Києві, Кузнецовська філія, за підтримки головного підрозділу веде продуктивну роботу, спрямовану на створення позитивного іміджу  університету  у Поліському регіоні. У своїй діяльності філія тісно співпрацює з місцевою виконавчою владою, зокрема, у вирішенні соціальних проблем. Кузнецовська філія Європейського університету готовить фахівців з таких напрямків: — економіка і підприємництво; — комп'ютерні науки.

   Концепція діяльності Європейського університету знайшла своє втілення у формулі «Вчися працюючи!», вона передбачає єднання чотирьох основних завдань: — органічне об'єднання теорії й практики; -глибоке знання основ новітніх технологій; -вільне володіння іноземними мовами; -здатність до самостійного мислення в умовах усвідомлення збалансованості суспільних ідей і особистих направленностей. Студенти — головний об'єкт уваги викладачів і співробітників університету, основна мета яких: — розвиток творчих здібностей студентів на основі індивідуального підходу; — зміцнення зв'язку науково-дослідної роботи з навчально-виховним процесом; — створення сприятливих умов для гуманітарного й соціально — політичного розвитку; — формування в молоді високих духовних і національно-патріотичних цінностей, здатностей до критичного мислення й активним діям.
 

   У  філії всіляко підтримується й заохочується творча активність і самостійність студентів. У Європейському університеті вміють не тільки працювати й вчитися, але й відпочивати. Із приводу свят студентами влаштовуються різноманітні концерти, у яких вони мають можливість реалізувати свої творчі сили й таланти. Ухвалюючи участь у фестивалях команд КВК «Фарби осіни», «Студентська весна», в інтелектуальних іграх « Брейн — Ринг» і інших заходах, студенти філії неодноразово посідали призові місця в різних номінаціях. Керівництво Кузнецовської філії приділяє великої увагу створенню навчально методичної бази. Для цього створені: — парк сучасної комп'ютерної техніки; — локальна комп'ютерна мережа з виходом в Інтернет; — багата й сучасна бібліотека; — світлі й затишні читальні зали; — лабораторії.

   По закінченню університету студенти одержують диплом державного зразка і диплом Європейського університету (міжнародного зразка). На сьогоднішній день випускники Європейського університету плідно працюють у багатьох сферах національної економіки, очолюють провідні перспективні підприємства, фірми й організації. Європейський університет це правильно зроблений вибір на шляху до вдалої кар'єри, реалізації своїх можливостей і забезпеченому майбутньому.

   У Кузнецовській філії діє бібліотека, яка виконує функції навчально-допоміжного, наукового, інформаційного, культурно-просвітницького підрозділу. Вона знаходиться в тісному взаємозв'язку, взаємодії і координації роботи з іншими системами.

   Фонд бібліотеки становить 6537 примірників (підручників, періодичних видань, методичних матеріалів та ін.) 765назв. Більше 70% книг –це підручники видання Європейського університету, є серед них також наробки викладачів філії. Постійно і інтенсивно іде нарощування фонду навчальної літератури, студенти на 100% забезпечені навчальною літературою.

   Студенти можуть скористатися «Електронною бібліотекою», що налічує 853 назв навчальних посібників на нетрадиційних носіях. Бібліотека має для роботи 3 комп'ютери, що застосовуються для роботи студентів і бібліотекаря, забезпечений доступ до Інтернету.

   Бібліотека одержує 14 найменувань періодичних видань, з них 6 – найактуальніші економічні видання: „Бізнес”, «Вісник Національного банку України», „Економіка України”, «Економіст», „Актуальні проблеми економіки”, Маркетинг в Україні, «Персонал», ”Фінанси України”. Також студенти у вільний час читають журнали і газети: «Аудиторія», «Эксперт», «Евробюлетень».Довідковий апарат (систематичний та алфавітний каталоги) дає змогу орієнтуватися в фонді і знаходити інформацію про потрібну книгу.

   Щомісячно випускається «Календар знаменних та пам'ятних дат», «ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ», газета «ЧИТАЙ!», постійно діють виставки: ”Відчуй себе студентом Європейського”, „Болонський процес — наш шлях до європейського рівня”„ НОВІ ПІДРУЧНИКИ”, ”Наробки наших викладачів”, а також тематичні полички до знаменних літературних подій.