Кузнецовська філія Європейского Університету

Кузнецовська філія Європейського університету була засновано 8 листопада 1998 року. Очолює філію Костецький Михайло Романович.

Продовжуючи традиції закладені засновниками Європейського Університету в місті Києві , Кузнецовський філія , за підтримки головного підрозділу веде продуктивну роботу, спрямовану на створення позитивного іміджу економіко-інформаційного університету четвертого рівня акредитації, у своєму місті . У своїй діяльності філія тісно співробітничає з місцевою виконавчою владою, зокрема , у вирішенні соціальних проблем. Кузнецовська філія Європейського університету готовить фахівців з таких напрямків : -економіка й підприємство; -комп'ютерні науки.

Концепція діяльності Європейського університету знайшла своє втілення у формулі "Вчися працюючи!", вона передбачає єднання чотирьох основних завдань : -органічне об'єднання теорії й практики; -глибоке знання основ новітніх технологій; -вільне володіння іноземними мовами; -здатність до самостійного мислення в умовах усвідомлення збалансованості суспільних ідей і особистих направленностей . Студенти - головний об'єкт уваги викладачів і співробітників університету, основна мета яких: - розвиток творчих здібностей студентів на основі індивідуального підходу; -зміцнення зв'язку науково-дослідної роботи з навчально-виховним процесом; -створення сприятливих умов для гуманітарного й соціально - політичного розвитку; -формування в молоді високих духовних і національно-патріотичних цінностей, здатностей до критичного мислення й активним діям.

У Кузнецовська філії всіляко підтримується й заохочується творча активність і самостійність студентів. У Європейському університеті вміють не тільки працювати й вчитися , але й відпочивати. Із приводу свят студентами влаштовуються різноманітні концерти, у яких вони мають можливість реалізувати свої творчі сили й таланти . Ухвалюючи участь у фестивалях команд КВК "Фарби осіни", "Студентська весна", в інтелектуальних іграх " Брейн -Ринг" і інших заходах, студенти філії неодноразово посідали призові місця в різних номінаціях. Керівництво Кузнецовської філії приділяє великої увагу створенню навчально методичної бази. Для цього створені: - парк сучасної комп'ютерної техніки; - локальна комп'ютерна мережа з виходом в Інтернет; - багата й сучасна бібліотека; - світлі й затишні читальні зали; - лабораторії.

По закінченню університету студенти одержують диплом державного зразка й диплом Європейського університету (міжнародного зразка). На сьогоднішній день випускники Європейського університету плідно працюють у багатьох сферах національної економіки, очолюють провідні перспективні підприємства, фірми й організації. Європейський університет це правильно зроблений вибір на шляху до вдалої кар'єри, реалізації своїх можливостей і забезпеченому майбутньому.

У Кузнецовській філії діє бібліотека, яка виконує функції навчально-допоміжного, наукового, інформаційного, культурно-просвітницького підрозділу. Вона знаходиться в тісному взаємозв'язку, взаємодії і координації роботи з іншими системами.

Фонд бібліотеки становить 6537 примірників (підручників, періодичних видань, методичних матеріалів та ін.) 765назв. Більше 70% книг –це підручники видання Європейського університету , є серед них також наробки викладачів філії. Постійно і інтенсивно іде нарощування фонду навчальної літератури, але норми забезпечення підручниками по усім дисциплінам ще не досягнені.

Студенти можуть скористатися "Електронною бібліотекою", що налічує 853 назв навчальних посібників на нетрадиційних носіях . Бібліотека має для роботи 3 комп'ютери, що застосовуються для роботи студентів і бібліотекаря, забезпечений доступ до Інтернету.

Бібліотека одержує 14 найменувань періодичних видань, з них 6 – найактуальніші економічні видання : „Бізнес”, «Вісник Національного банку України», „Економіка України”, «Економіст», „Актуальні проблеми економіки”, Маркетинг в Україні, «Персонал», ”Фінанси України”. Також студенти у вільний час читають журнали і газеті: «Аудиторія», «Эксперт», «Евробюлетень».Довідковий апарат (систематичний та алфавітний каталоги) дає змогу орієнтуватися в фонді і знаходити інформацію про потрібну книгу.

Щомісячно випускається "Календар знаменних та пам'ятних дат", «ЄВРОБЮЛЕТЕНЬ», газета «ЧИТАЙ!», постійно діють виставки: ”Відчуй себе студентом Європейського”, „Болонський процес - наш шлях до європейського рівня”„ НОВІ ПІДРУЧНИКИ” , ”Наробки наших викладачів”, а також тематичні полички до знаменних літературних подій.


Адреса філії університету: м. Кузнецовськ, Стара Рафалівка,
Рівненьска область, Україна, 34354, вул. Шкільна, 2а,
Тел.: (03634) 4-86-98
E-mail: uvpeufimb@ck.ukrtel.net postmaster@kuznecovsk.e-u.in.ua